Navigace

Obsah

Odhlášení vozidla – polopřevod

 

Při prodeji vozidla buďte velmi důslední na provedení odhlášení vozidla tzv. polopřevodu na kupujícího. Vyhnete se tím nepříjemného zjištění, že vozidlo, které jste před léty prodali, je na Vás stále zaregistrované. Může Vás oslovit Česká kancelář pojistitelů s dlužným pojistným, nebo dokonce Policie ČR o spáchání přestupku, nebo dokonce trestného činu s Vaším bývalým vozidlem.

Naše firma vozidlo odhlásí, vystaví doklad o provedeném úkonu a provede fotokopii technického průkazu TP se zapsaným novým majitelem. Při předložení zelené karty, Vám ukončíme Vaše pojištění vozidla. Stále mezi lidmi panuje názor, že se smlouva automaticky zruší. Není tomu tak.

Při odhlášení vozidla je nutné předkládat malý technický průkaz ORV ( OTP ). To se při polopřevodu omezí ( perforuje ) na 10 pracovních dní a po této době je již neplatné.


Ministerstvo dopravy dalo v platnost toto nařízení z důvodu, aby nezůstávaly vozidla v polopřevodech.
Pokud Vám kupující bude namítat, že při koupi vozidla neodjede bez malého technického průkazu ORV ( OTP ), napište do kupní smlouvy větu : " Technický průkaz a ORV bude kupujícímu předáno do 5 pracovních dnů po odhlášení na registru vozidel. "
Je možné provést kopii ORV ( OTP ) a přiložit ji ke kupní smlouvě.
To by mohlo postačit pro případnou kontolu Policie ČR.

Povinost dokončit polopřevod, zaregistrovat na nového provozovatele do 10 pracovních dnů
je v případě, pokud hodláte vozidlo provozovat. Pokud ne, stačí mít sjednané povinné ručení a vozidlo přihlásit až v době, kdy jej budete chtít provozovat.


Potřebné podklady:

  • technický průkaz TP
  • malý technický průkaz ORV ( OTP )
  • údaje o kupujícím – soukromá osoba : příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo
  • údaje o kupujícím – firma : název firmy, sídlo, IČ
  • na některých registrech vozidel je třeba kupní smlouva, nebo vyjádření souhlasu s převodem vozidla !

  • u firemního vozidla je zapotřebí originál, nebo ověřená kopie živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku

Při zastupování je třeba:

  • plná moc k zastupování
  • u firemního vozidla plnou moc k otisku firmy podepíše jednatel -é, viz. způsob zastupování

  • při zastupování cizího státního příslušníka je nutné doložit cestovní pas nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
   ORV ( OTP ) se mimo trvalý pobyt omezuje na dobu povolení k pobytu.
   Dle nové úpravy cizinec musí mít přidělené rodné číslo.